AKK Nedir? Superonline Adil Kullanım Kotası

Adil Kullanım Kotası (AKK) nedir?

Turkcell Superonline Hız Alanı (Adil Kullanım Koşulları) Nedir?
 • 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren paket hız alanını dolduran Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin ay sonuna kadar download hızları 3 Mbps, upload hızları 1 Mbps olacak şekilde uygulanmaya başlanacaktır. • Turkcell Superonline bireysel hizmet müşterileri, Turkcell Superonline tarafından hizmetin verildiği adreste ve bireysel kullanım için geçerlidir.
 • Turkcell Superonline bireysel interneti erişim hizmeti ile, hizmet verilen adreste aynı anda en fazla beş kullanıcı bağlantı yapabilir.
 • Turkcell Superonline bireysel hizmetleri, hizmetin verildiği adres dışında kullanılamaz.
 • Turkcell Superonline internet erişim hizmeti paylaştırılamaz. Hizmetin paylaştırılması, yeniden dağıtılması, hizmetin amacına uygun kullanılmaması gibi nedenlerle oluşabilecek performans kaybından ve/veya yasal yükümlülüklerden Turkcell Superonline sorumlu tutulamaz.
 • Turkcell Superonline bir hizmetin satışını bir kampanyaya ve ilgili kampanyanın koşullarına bağlamış olabilir. Bu koşullar altında kullanıcı ilgili kampanya koşullarına uymayı kabul ve beyan ederek söz konusu kampanyadan ve ilgili hizmetten yararlanır.
 • Turkcell Superonline’in sağladığı hizmetler Adil Kullanım Koşullarına tabii olabilir. Adil Kullanım Koşulları, Turkcell Superonline tarafından sağlanan hizmetin limitsiz internet erişimi, limitsiz ve yön bağımsız telefon hizmeti ve Turkcell Superonline tarafından sunulan her tür diğer hizmetler için belirlenmiş olabilir.
 • Bir ürün, hizmet ya da kampanyada Adil Kullanım Koşulları uygulaması var ise; Turkcell Superonline, ilgili ürün, hizmet ve kampanya için Adil Kullanım Koşullarını kampanya koşulları içinde yayınlar.
 • Adil Kullanım Koşulları her bir hizmet için Turkcell Superonline tarafından belirlenir. Adil Kullanım Koşulları, söz konusu hizmetin türü ve amacı dışında, diğer kullanıcıların haklarına ve aldıkları hizmetin içerik ya da kalitesine etki edecek şekilde her turlu nitel ve nicel durum ile kullanılmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.
 • Turkcell Superonline tarafından belirlenen Adil Kullanım Koşulları’na uyulmaması halinde, Turkcell Superonline ilgili internet erişim hizmetinin hız, kota ve limitinde, telefon hizmetlerinin süre, yön ve ücretlendirme periyodunda değişiklik yapma; hizmeti kısmen ya da tamamen engelleme, durdurma veya sınırlandırma hakkını saklı tutar.
 • Turkcell Superonline Hizmet Kullanım Koşulları, ilgili hizmetler için düzenlenmiş sözleşmelerin ve kampanya koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.
 • 12 Eylül 2011 öncesinde müşterilerimiz için:
 1. 10 Mbps hız için aylık Hız Alanı 50 GB,
 2. 20 Mbps hız için aylık Hız Alanı 100 GB,
 3. 50 Mbps hız için aylık Hız Alanı 250 GB,
 4. 100 Mbps hız için aylık Hız Alanı 500 GB.
download yaparak ya da upload hızının 10 katı kadar GB upload yaparak Hız Alanı uygulamasına tabi olmadan hizmetlerimizden yararlanabilmektedir.
 • 12 eylül 2011 sonrasında abone olan müşterilerimiz için belirlenen Hız alanları tablodaki gibidir.
 • Adil Kullanım Koşulları ve hız alanı uygulaması 15 Mart 2010 tarihinden sonraki abonelik yapan müşterilerimiz için geçerli olacaktır.
 • Yukarıda belirtilen Adil kullanım koşulları fiber internet hizmetinden yararlanan kurumsal müşteriler için de geçerlidir.
Bu tarihten önce müşterimiz olup 15 Mart 2010 tarihinden sonra kampanya değişikliği gerçekleştiren müşterilerimiz Adil Kullanım Koşulları ve hız alanı uygulamasına dahil edilirler.
Hız Hız Alanı download Hız Alanı upload
100 Mbps 500 GB 50 GB
100 Mbps 250 GB 50 GB
100 Mbps 100 GB 50 GB
50 Mbps 250 GB 50 GB
50 Mbps 100 GB 50 GB
20 Mbps 100 GB 50 GB
20 Mbps 50 GB 50 GB
20 Mbps 25 GB 25 GB
 • Hız Alanı tercih ettiğiniz Fiber İnternet paketinizin belirlenmiş kotasının aşımı durumunda hızınızın download 3 mbps, upload 1 mbps olarak farklılaştırılmasıdır. Hız alanı içinde belirlenen kotanın aşılması durumunda kota aşım ücreti yansıtılmayacak ve müşterimizin internet kullanımı devam edecektir.
 • Adil Kullanım Koşulları ve hız alanı uyguluması 15 Mart 2010 tarihinden sonra abonelik yapan müşterilerimiz için geçerli olacaktır.